Η ιατρός Μαρία Γαλάνη, ολοκλήρωσε επιτυχώς το διεθνές πρόγραμμα του New York University College of Dentistry με θέμα τις Σύγχρονες Αμερικανικές πρακτικές στην Ορθοδοντική και την Αποκατάσταση στόματος.