Ο ιατρός Γεώργιος Τσικουδής, ολοκλήρωσε επιτυχώς το διεθνές πρόγραμμα του New York University College of Dentistry με θέμα τις Σύγχρονες Αμερικανικές πρακτικές στην Εμφυτευματολογία και την Αποκατάσταση στόματος.