Μαρία Γαλάνη: Πιστοποιητικό από το New York University

Η ιατρός Μαρία Γαλάνη, ολοκλήρωσε επιτυχώς το διεθνές πρόγραμμα του New York University College of Dentistry με θέμα τις Σύγχρονες Αμερικανικές πρακτικές στην Ορθοδοντική και την Αποκατάσταση στόματος.

2018-08-27T17:35:28+00:00