Γεώργιος Τσικουδής: Πιστοποιητικό από το New York University

Ο ιατρός Γεώργιος Τσικουδής, ολοκλήρωσε επιτυχώς το διεθνές πρόγραμμα του New York University College of Dentistry με θέμα τις Σύγχρονες Αμερικανικές πρακτικές στην Εμφυτευματολογία και την Αποκατάσταση στόματος.

2018-08-27T17:35:11+00:00